نسیم اطلس ره نشان

خدمات حقوقی

چقدر هزینه کرده‌اید تا عدم توجه های قراردادی را جبران کنید؟

چند با از حقوق سازمانی خود به دلیل پیچیدگی و پر هزینه بودن فرآیندهای حل تعارض گذشت کرده‌اید؟

چه مدت زمان لازم دارید تا وکیل سازمانی خود را با مفهوم و ماهیت فرآیندهای کاریتان آشنا کنید؟

ما بارها و بارها این هزینه ها را تجربه کردیم و امروز ماحصل این تجربه را به کسب و کار شما پیوند می‌زنیم.

خدمات
نسیم اطلس ره نشان

خدمات تجاری

شما بدون شک متخصص هستید. متخصص تجارت یا تولید، حتی ممکن است هر دو و این تخصص‌ها بیش از آنکه تصورش را بکنید ارزشمندند.

ساختارهای پشتیبان در سازمان شما حیاتی و غیر قابل اجتنابند اما هر زمان که دلیل عدم تمرکز شما بر تخصصتان باشند، به دلایل درون سازمانی عدم موفقیت تبدیل خواهند شد.

لحظه لحظه تخصص شما برای ما ارزشمند است و از این ارزش پشتیبانی می‌کنیم.

خدمات
نسیم اطلس ره نشان
نسیم اطلس ره نشان
نسیم اطلس ره نشان

خدمات مالی

حسابداری انجام نمی‌دهیم، تامین مالی نمی‌کنیم، مالیاتتان را هم کم نمی‌کنیم!

توانایی ما در طراحی ساختار مالی شفاف، کم هزینه و پویا و فرآیندهای کسب اعتبار تجمیع شده، پس:

تعهد ما اضافه کردن فرآیندهای حسابداری به فهرست نقاط قوت سازمان شماست.

تضمین می‌کنیم مالیات منصفانه پرداخت کنید و نه به عنوان هزینه که به عنوان یک سرمایه اعتباری مورد استفاده قرار داده شود.

ساختار مالی سازمان شما را با رعایت الزامات و امتیازات تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی و بازارهای مالی بازنویسی می‌کنیم.

خدمات
نسیم اطلس ره نشان
وبلاگ

آخرین اخبار وبلاگ