هیئت موسس

همایون اسدی

همایون اسدی


کارشناس رسمی دادگستریدکترای کسب‌ و‌ کار
یونس آقاسی جاوید

یونس آقاسی جاوید


کارشناس رسمی دادگستریکارشناس ارشد حقوق خصوصی
امیر منصوری

امیر منصوری


کارشناس رسمی دادگستریکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
پوریا سعیدی

پوریا سعیدی


کارشناس حوزه کسب‌ و‌ کارکارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
سمیرا سادات شاکری

سمیرا سادات شاکری


وکیل پایه یک دادگستریکارشناس ارشد حقوق مالکیت معنوی
سید فهیم موسوی

سید فهیم موسوی


وکیل پایه یک دادگستریکارشناس ارشد حقوق تجارت
مازیار آقاسی جاوید

مازیار آقاسی جاوید


وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی
محمدمهدی مغفرتی

محمدمهدی مغفرتی


وکیل پایه یک دادگستریکارشناس ارشد حقوق تجارت