معرفی شرکت

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مسیر تجارت در دنیای امروزی کسب و کار بر بستر قوانین و روابط پیچیده و چند جانبه حقوقی، مالی و تجاری سنگ‌فرش شده است. این بستر به واقع نقش کلیدی در آزادی عمل، توان و سرعت حرکت بنگاه های اقتصادی ایفا می‌کند. بستری که چنانچه با درایت، تخصص و دوراندیشی لازم طراحی نشود، چالش های عمیقی در مسیر به جای خواهد گذاشت. در عمل اما جذابیت‌های آنی سطح مسیر و درگیری شدید جریان رقابت مانع توجه لازم به این بستر گشته و تبعات این عدم توجه اغلب محسوس و گاهی غیر قابل جبران بوده و تابلوی خاتمه مسیر را به زودی به نمایش می کشاند.

قوانین تجارت و  مسئولیت های مدنی، تکالیف قانونی مالیاتی، حقوق قراردادها و تعهدات، قانون کار و مقررات کارگری کارفرمایی، ترفندهای رقبا در سهم‌خواهی از بازار، سازمان های حمایتی حقوق مصرف کننده، مشکلات سرمایه، جریانهای نقدی و تامین مالی پروژه ها، هزار توی تعزیرات حکومتی، امور ناظر بر قراردادهای پیمان، و هزاران پیشامد غیر قابل پیشبینی در امور عملیاتی، همه و همه بر هر گام از مسیر حرکت بنگاه های اقتصادی اعمال فشار می‌کنند. هر چند بزرگی سازمان و کسب و کارش سطح تماس با این فشارها را افزایش می‌دهد اما نکته حائز اهمیت این است که حتی بنگاه‌های کوچک هم کم و بیش با‌ تمامی این جریانات دسته و پنجه نرم می‌کنند.

از طرفی نظارت و اعمال کنترل بر همه این امور خارج از توان و تمایل مدیران سازمان است و از جانب دیگر ایجاد یک ساختار مدیریت فرآیندهای حقوقی، مالی و تجاری درون سازمانی کارا و تاثیر گذار، بخش عمده ای از امکانات و منابع سازمان را به خود معطوف خواهد کرد. پرسش اساسی اینجاست که بنگاه های اقتصادی در مواجهه با این مهم چه گزینه هایی برای انتخاب دارند. ریسک پذیری و شناور شدن در رخدادهای اتفاقی و حل مشکلات محتمل بعد از وقوع، یا اختصاص هزینه‌های قابل توجه برای کنترل ریسک مرتبط با این امور؟ 

دپارتمان های حقوقی، مالی و تجاری نسیم اطلس ره‌نشان، با دقیق‌شدن در پارمترهای بوجود آورنده این پرسش و تحقیق گسترده در خصوص ساختارهای کسب و کار و معادلات اقتصادی و بهره گیری از مزایای مقیاس، گزینه های جدیدی در این جریان وارد کرده است. تخصص این دپارتمان طراحی و شکل دهی ساختارهای حقوقی سازمانی متناسب با کسب و کار و اهداف تعیین شده آن است.

 

نسیم اطلس ره نشان

 

نقاط تمایز این دپارتمان‌ها در نسیم اطلس ره‌نشان با دیگر مجموعه‌ها یا موسسات حقوقی یا کسب و کار که برای برطرف کردن این دغدغه سازمانی فعالیت می‌کنند را می‌توان با مرور این سه نکته اساسی فهرست کرد.

نخست اینکه شکل گیری دپارتمان‌ها در گروه بین المللی نسیم اطلس متعاقب تجربه شرکتهای گروه و مدیرانش و با درک عملی این چالش‌ها بوجود آمده و بر اساس همین درک هیات موسس و هسته کارشناسی این دپارتمان از اجتماع تجارب موفق در امور کسب و کار و دانش و  تخصص حقوقی شکل گرفته است و این گردهم آیی به بروز قابلیت منحصر به فردی منجر‌گردیده و آن اینکه تکالیف و تعهدات قانونی و قراردادی را از یک معضل اساسی و دائمی در سازمان به ابزاری در اختیار و در مسیر اهداف سازمانی تبدیل نموده است.

دیگر تمایز این دپارتمان در نگرش و روش تجارت مبتنی بر مسئولیت پذیری نمایان می‌شود. فرهنگ کسب و کار درنسیم اطلس ره‌نشان، فرهنگ پوست در بازی است. بر اساس همین فرهنگ هر آنجا که خدمتی ارائه شود مادامی که تصمیم و عمل خدمت گیرنده منطبق با نظرات ارائه شده باشد، نسیم اطلس ره‌نشان تا نیل به نتیجه ممکن مورد نظر، همراه خواهد بود.  

و در نهایت اینکه ساختار کسب و کار در گروه بین المللی نسیم اطلس با بهره‌گیری از معادلات اقتصاد مقیاس، نسیم اطلس ره‌نشان را قادر می‌سازد که توان خرید خدمات سطح بالای سازمانی را برای بنگاه های اقتصادی متوسط و حتی کوچک فراهم آورده و در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی افزایش سطح بهره‌وری در مصرف منابع سازمانی را میسر نماید.