خدمات مدیریت پروژه

آموزش مدیریت پروژه

• نرم افزارها • استانداردها مدیریت پروژه در سازمانهایی در مدار بلوغ و بهبود مستمر قرار میگیرد که از نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه در استانداردسازی، اجرا و کنترل فرآیندهای خود بهره‌مند بوده و با تکنیک‌ها و مهارت‌ها در ابزارها، راه حل‌ها و نرم افزارهای روز دنیا آشنا باشند و ...

ادامه خواندن Shape Shape

مشاوره و راه اندازی

• استقرار و ارتقا PMO • نصب و راه اندازی EPM اگر قصد داريد دانش مديريت پروژه را در سازمان خود ايجاد و بالغ نماييد، علاوه بر يک تيم متمرکز و آموزش ديده، نياز به ابزارهای پيشرفته و يكپارچه ای داريد كه در ايجاد دانش جديد، استفاده و ارتقاء دانش های قبلی و بهينه سازی فرآيندهای مرتبط در خدمت شما با شند و...

ادامه خواندن Shape Shape

پیاده سازی و اجرا

گاهی هزينه های ايجاد و نگهداشت يک دفتر مديريت پروژه متمركز برای شما توجيه نداشته و ترجيح می‌دهيد خدمات آن را در پروژه ها برونسپاری نماييد و یا گاهی هم خروجی تحليلهای كسب و كار و مطالعات امكانسنجی، اجرای يک پروژه را موجه می داند وليكن، علاوه بر سرمايه، شما نياز به يک تیم MC برای اجرای موفق پروژه خود داريد

ادامه خواندن Shape Shape